Databehandling

Data i bred forstand dækker over dine indtastede data samt de data der skabes via din brug af vores system. Dine indtastede data anvendes KUN til servicering af dig i forhold til det indtastningen(erne) dækker. Dette kan være ved tilmelding af nyheds services, så benyttes de som adresse i e-mailen for at du kan modtage oplysningerne. Data der skabes ved brug af vores system anvendes kun til brug for statistik samt for at øge anvendeligheden af vores system. Vi modtager og behandler ikke personhenførbare data modtaget fra 3. part i vores systemer. Dine indtastede data og statistikdata vi skaber, gemmes i vores centrale database og deles ikke med 3. part. Vores system håndteres på vores adresse, serviceres og behandles kun af os og vores fastansatte medarbejdere, system og databaser kører kun på sikrede servere. Således er der ikke involverede 3. parter i behandlingen af vores og dine data.

Enkelte data gemmes også lokalt på din computer, for at øge anvendeligheden af vores system, for at øge drifts- og brugersikkerheden generelt på vores system samt for at undgå at du skal identificere dig mere end én gang. Fx gemmes dine logind oplysninger på din pc i såkaldte cookies.

Da vi også benytter en 3. parts leverandør til statistik og enkelte til annoncer (Google Analytics), betyder det, at såfremt du er en identificeret bruger hos disse leverandører, vil de tilsvarende gemme dine adfærdsskabte data hvor vores rolle alene er, at identificere den af vores sider som du har benyttet.

Du kan herunder læse mere om, hvilke cookies vi anvender samt til hvilket formål, de er anvendt.

Dine rettigheder

  1. Der skal gives samtykke

Vi må ikke behandle dine personlige data, medmindre du frivilligt har givet specifikt, informeret og entydigt samtykke herom enten i en erklæring eller ved en klart bekræftende handling. Vi betragter det som en bekræftende handling når du tilmelder dig vores informationsservices og efterfølgende accepterer tilmeldingen. Afmelding kan ske iht. de angivne retningslinjer, hvilket ofte betyder, at du blot henvender dig til os elektronisk med tydelig angivelse af at du ønsker at afmelde dig den pågældende service.

  1. Retten til adgang

Dette betyder, at du har ret til at få adgang til dine personlige data og efterfølgende til at få at vide, hvordan virksomheden bruger dine data. Da dine data ofte kun består af din e-mail adresse, som du selv har indtastet og accepteret brugen af, er der ikke andre personlige data der opbevares. De data som skabes via din anvendelse af systemet, og som vi vælger at gemme, er du altid velkommen til at kontakte os omkring og få udlevere en kopi, såfremt disse er personhenførbare. Dette er gratis og leveres i elektronisk form, hvis du beder om det.

  1. Retten til at blive glemt

Hvis du ikke længere er kunde, eller hvis du tilbagetrækker dit samtykke til, at vi må bruge dine personlige data, har du ret til at få dine personhenførbare data slettet.

  1. Retten til dataoverførsel

Du har ret til at få overført dine data fra en serviceudbyder til en anden. Og det skal ske i et almindeligt brugt og maskinlæsbart format.

  1. Retten til at blive informeret

Dette gælder enhver form for indsamling af data, som foretages af os, og du skal informeres, før indsamling af data sker. Du skal aktivt tilvælge (opt-in), at dine data må indsamles, og samtykke skal gives frivilligt og må ikke være underforstået.

  1. Retten til at få oplysninger tilrettet

Dette sikrer, at du kan få dine data opdateret, hvis de er forældet, utilstrækkelig eller forkert. Dette sker ved direkte henvendelse til os med tydelig angivelse af hvilke data du ønsker dine data opdateret fra samt hvad du ønsker dem opdateret til. Henvendelsen sker via elektronisk kontakt.

  1. Retten til at begrænse behandling

Du kan frabede dig, at dine data anvendes til databehandling. Data må fortsat gerne opbevares, men ikke anvendes.

  1. Retten til at gøre indsigelse

Dette inkluderer retten til at få stoppet brugen af data til markedsførings formål. Der er ingen undtagelser til denne regel, og al brug af dine data skal stoppe, så snart en indsigelse modtages. Der skal informeres tydeligt om denne rettighed, når kommunikationen med dig indledes. Dette sker ved at du blot kontakter os elektronisk og afmelder dig den pågældende service.

  1. Retten til at blive underrettet

Hvis der er sket et brud på datasikkerheden, som kan kompromittere dine personlige data, har du ret til at blive underrettet indenfor 72 timer efter, at bruddet er blevet opdaget. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, skal du henvende dig sit os på e-mail adressen som er angivet på vores hjemmeside.

TREDJEPARTS COOKIES© Copyright - Entreprenørfirmaet H.L.M Aps - Made by FatFrog.dk